Diëtiste - diabeteseducator

Nathalie De Jonge

De naam ‘Nutripunt’ is gekozen om de dieetpraktijk van Nathalie De Jonge over 3 praktijkadressen te verzamelen ( Herzele - Brakel - Geraadsbergen).

De naam is ontstaan uit de woorden ‘nutriënten’ wat wil zeggen voedingsstoffen en ‘punt’ van kruispunt, verzamelpunt, vraagpunt, … een plaats waar je al je vragen en zorgen kwijt kan over voeding en wat er bij hoort.

Met de visie dat voeding wetenschap is en gezond verstand voor haalbaarheid en houdbaarheid om dit in de praktijk om te zetten, zo worden de dieet- en voedingsvoorschriften omgezet.

Ontdek de werking dietiste , praktijkadressen, tarieven en meer op deze website.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet deze te stellen via het contactformulier.

VOEDINGS- EN DIEETADVIES

Onze visie betreft geen speciale voedselcombinaties of strenge dieetschema's, maar het aanpassen van verkeerde voedingsgewoonten en het toepassen van een gezonde levenstijl, dàt is de sleutel om op lange termijn resultaat te bekomen. Specifieke dieetadviezen worden in deze voedingsgewoonten geïntegreerd. Een multidisciplinaire samenwerking met uw huisarts of specialist bevordert uw gezondheid en behandeling.

Professioneel voedings- en dieetadvies bij:

 • Overgewicht en obesitas
 • Diabetes of suikerziekte
 • Lipidenstoornissen: te hoge cholesterol, triglyceriden
 • Hypertensie of te hoge bloeddruk
 • Darmproblematieken vb prikkelbare darm syndroom (FODMAP)
 • Ondergewicht
 • Lactose- en glutenintollerantie

DIABETES EDUCATIES

In het kader van de zorgtrajecten, kan u beroep doen op een diabeteseducator.

Als diabeteseducator geeft Nathalie uitleg over wat diabetes is, wat de korte en lange termijn complicaties zijn, hoe u uw bloedglucosemeter correct gebruikt en andere praktische informatie wat uw ziekte betreft.

Educaties

Bij de opstart van uw zorgtraject heeft u recht op 5 sessies van een half uur .
Indien nodig kunnen er bij de opstart 5 bijkomende halve uren voorgeschreven worden.
Opvolgeducaties vanaf het volgende jaar bedragen 2 x ½ uur.

De educaties worden door de huisarts voorgeschreven.

Werkwijze:

 • Voor elke patiënt wordt een individueel educatieplan opgesteld.
Diëtiste-diabeteseducator Nathalie De Jonge Herzele - Brakel - geraadsbergen

PEDRIATRISCHE CONSULTATIES

Een kind is geen mini-volwassene en heeft dus nood aan een andere begeleiding en aanpak.

Tot de leeftijd van 6 jaar komen enkel de ouders op consultatie.Van 6 tot 12 jaar worden er in de consultaties zowel met de ouders als het kind gewerkt. Vanaf 12 jaar staat de adolescent centraal.

Wanneer u met uw kind langkomt is het interessant het boekje van Kind- en Gezin bij te hebben. Eventueel ook de groei- en gewichtsgegevens van het CLB zijn interessant.

Eerste consultatie

Duur:

 • 1uur

Werkwijze:

 • Evaluatie lengte en gewicht

 • Bespreking zorgvraag en -doelen

 • Werken met voedingsdriehoek

Diëtiste-diabeteseducator Nathalie De Jonge Herzele - Brakel - geraadsbergen

Opvolgconsultatie

Duur:

 • 1/2 uur

Werkwijze:

 • Evaluatie eetdagboekje (indien van toepassing)
 • Op maat van het kind
 • Mogelijke hulpmiddelen: contractjes, maaltijdkaarten, educatieve spelletjes, taakjes, enz.

INFOSESSIES EN BIJSCHOLINGEN

U kan als vereniging, bedrijf, gemeente of school beroep doen op voedingskundige - diëtiste Nathalie De Jonge voor het organiseren van bijscholingen, voordrachten en infosessies. Alle voordrachten of infosessies worden op maat gemaakt. Er worden gratis stalen, brochures of extra informatie aan de deelnemers bezorgd. Initiatieven, formules of thema’s die hier niet vermeld zijn, kunnen besproken worden. Deze voordrachten, bijscholingen en infoavonden zijn reeds gegeven:

TARIEVEN - TEGEMOETKOMING / TERUGBETALINGEN

Tarieven

 • Eerste consultatie: € 50
 • Opvolgconsultatie: € 25
 • Voordrachten: € 75/uur / € 0,34/km
 • Toeslag huisbezoek: € 5

Betaling met bancontact mogelijk

Tegemoetkoming / terugbetaling

Tegemoetkoming algemeen voedings- en dieetadvies:

 • Vraag uw formulier aan uw ziekenfonds (tussen €30-€60)

Terugbetaling dieetadvies zorg- of voortraject:

 • Voortraject (vroegere diabetespas): € 14 per sessie, 2 sessies per kalenderjaar

 • Zorgtraject diabetes: € 14 per sessie, 2 sessies/kalenderjaar

 • Zorgtraject nierinsufficiëntie: €14 per sessie, 2 à 4 sessies per kalenderjaar (afhankelijk resterende nierfunctie)

Terugbetaling diabeteseducaties:

 • € 22 per sessie

 • Opstart educatie = 5 sessies, 5 bijkomende sessies mogelijk

 • Opvolgeducatie: 2 sessies per kalenderjaar

 • Educatie bij problemen: 4 sessies per kalenderjaar

 • Educatie bij hernieuwing meter: 1 sessie

Opm: Bij de tweede consultatie wordt er eenmalig een "borg" aangerekend van €10. Deze zal ingehouden worden als compensatie bij een niet-geannuleerde afspraak. Indien alle afspraken correct nagekomen zijn, wordt bij de laatste consultatie, op het einde van de behandeling, deze €10 terug in mindering gebracht.

Over Nutripunt

Over diëtiste Nathalie De Jonge

Professioneel advies start vanuit een grondige theoretische kennis
Nathalie heeft reeds volgende opleidingen genoten:

 • 2004 Bachelor Voedings- en dieetkunde
 • 2011 Postgraduaat Diabeteseducator
 • 2011 Specifieke lerarenopleiding
 • 2013 Pediatrisch diëtiste
 • Andere opleidingen
  • Permanente bijscholing via voordrachten, symposia, workshops omtrent diabetes, nierinsufficiëntie, multidisciplinair werken, ...

Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

vbvd.png

Over diëtiste Nina Beckers

 • Bachelor Voedings- en dieetkunde 2013
 • Master gezondheidsvoorlichting- en bevordering 2015
 • Postgraduaat Diabeteseducator 2017
 • Diversen: Winkeloefening Gezond Leven, EHBO

PRAKTIJKADRESSEN

Herzele - Brakel - Geraadsbergen

Diëtiste Nathalie De Jonge werkt op 3 praktijkadressen namelijk Herzele, Brakel en Geraadsbergen.

U bent vrij om te kiezen waar u op consultatie komt.

Huisbezoeken worden in de regel niet uitgevoerd, tenzij deze geadviseerd zijn door de huisarts.

Voor een afspraak of verdere inlichtingen kan u het contactformulier invullen.

De consultaties te Brakel en Geraardsbergen worden op donderdag (hele dag) door diëtiste Nina en op maandag (tijdens schooluren) door diëtiste Nathalie verzorgd.

De consultaties op maandagavond, dinsdag en vrijdag worden uitgevoerd door diëtiste Nathalie.

Krommestraat 10 - 9550 Steenhuize

Gasthuisstraat 100 - 9500 Geraardsbergen

Kasteelstraat 21 - 9660 Brakel

Privacy verklaring - GDPR

Wanneer u op consultatie komt bij de diëtiste, dan worden uw naam- , adres-, medicatie-, gewicht- en voedingsgegevens bijgehouden in een patiëntendossier, net zoals uw gegevens bij uw huisarts bewaard worden.

Wanneer u een consultatie aanvraagt via de website, e-mail, of telefonisch, dan stemt u in dat deze gegevens bewaard worden.

Uiteraard worden deze gegevens onder een beveiligd wachtwoord opgeslagen om u zo goed mogelijk te beschermen.

Deze gegevens zullen nooit voor eender welke doelen gebruikt worden dan bij verslaggeving naar de huisarts of specialist.

U bent recent of langere tijd geleden op dieetconsultatie geweest?

Graag informeer ik u dat ik een dossier van u bijgehouden heb, met uw naam- , adres-, medicatie-, gewicht- en voedingsgegevens.

Om in regel te zijn met de nieuwe GDPR-regelgeving (privacywetgeving) is het belangrijk om uw kennisgeving te registreren, dat deze persoonsgegevens bijgehouden worden in mijn patiëntenprogramma.

Als u graag heeft dat ik deze gegevens bijhoud voor een eventuele toekomstige consultatie, dan hoeft u niets te doen.

Heeft u graag dat ik uw gegevens wis, stuurt u dan een e-mail naar info@nutripunt.be, met de mededeling ‘wis dossier’.

Bij vragen neem gerust contact op via het contactformulier.

CONTACTEER NUTRIPUNT

Diëtiste-diabeteseducator Nathalie De Jonge Herzele - Brakel - geraadsbergen

Contactgegevens

Nathalie De Jonge

 • Voedingskundige-diëtiste
 • Diabeteseducator
 • Pediatrisch diëtiste

Krommestraat 10

9550 Steenhuize-Wijnhuize (Herzele)

Praktijkadressen Herzele - Brakel - Geraadsbergen

GSM: 0485 / 78 07 42

Email: info@nutripunt.be

Privacyverklaring

Als u graag meer informatie wenst of u maakt graag een afspraak met Nathalie De Jonge, laat hier uw bericht na.

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Voorkeur consultatieplaats (meerdere voorkeuren mogelijk):

©2017 Nutripunt - Diëtiste Nathalie De Jonge Herzele - Brakel - Geraadsbergen. Webdesign by Dmd-webdesign.be